تجدید استعلام سم پاشی

 

 

دانلود تجدید استعلام عمليات سم پاشي  مبارزه با حشرات موذي و جوندگان (موش) دركل ساختمان و محوطه و تأسيسات مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مزايده و مناقصه مركز تجدید استعلام سم پاشی