13

 

 

 

گراميداشت روز جهاني بهداشت دست در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) (16/02/1393) 

در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، روز جهاني بهداشت دست با هدف، ارتقاي ايمني بيمار، تاكيد بر سلامت كاركنان و ترويج فرهنگ رعايت بهداشت دست گرامي داشته شد. بنا بر گزارش روابط عمومي مركزآموزشي درماني الزهرا(س)، پرستاران كنترل عفونت، كارشناسان واحد بهداشت و سوپروايزرهاي آموزشي اين مركز روز دوشنبه 15 ارديبهشت ماه، با توزيع پمفلت و محلول هاي ضدعفوني كننده دست دربخش هاي اورژانس و ديگر بخش هاي بستري و نمايش كليپ حاوي پيام هاي بهداشتي در LCD هاي مركز، بر اهميت رعايت بهداشت دست به عنوان كليد كنترل عفونت هاي بيمارستاني تاكيد نمودند. شايان ذكر است 5 مي مصادف با 15 ارديبهشت از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان روز جهاني بهداشت دست نام گذاري شده است.

 

IMG_0080
IMG_0080
IMG_0087
IMG_0088

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1393 ساعت 08:04