30

 

 

  

خريداري 300 عنوان كتاب فارسي و لاتين از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (08/03/1393)

بنا بر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم علي نژاد مسئول واحدكتابخانه اين مركز، با هدف به روزرساني كتب كتابخانه و تأمين منابع علمي مورد نياز كليه گروه هاي تحت پوشش و بر اساس ارزيابي و نياز سنجي انجام شده، تعداد 300 عنوان كتاب فارسي و لاتين با هزينه اي بالغ بر 200.000.000 ريال از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران،خريداري گرديد.

IMG_0495
IMG_0495
IMG_0497

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 08 خرداد 1393 ساعت 09:32