32

 

 

  

گراميداشت مقام بازنشستگي آقاي اصغر محمدپور و خانم زهره همتيان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (08/03/1393)

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي آقاي اصغر محمدپور و خانم زهره همتيان از كاركنان مديريت منابع مالی وحسابداری، روز دوشنبه پنجم ارديبهشت ماه در سالن حسابداری مركز برگزار گرديد. در اين مراسم كه با حضور مدير منابع مالی وحسابداری، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، رئيس اداره توسعه درآمد و بيمه گری، رئيس اداره حسابداری، رئيس اداره رسيدگی و جمعداری اموال، مسئول واحد صندوق، مسئول روابط عمومي و كليه كاركنان مديريت منابع مالی وحسابداری مركز برگزار شد، ضمن آرزوي سلامت و سعادت براي آقاي محمدپور و خانم همتيان ، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از  همت، تلاش، سختكوشي و  زحمات  بي دريغ ايشان در طول سي سال خدمات صادقانه قدرداني گرديد.

IMG_0514
IMG_0514
IMG_0588

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 08 خرداد 1393 ساعت 10:47