36

 

 

  

گراميداشت مقام بازنشستگي خانم زهرا رئيسي خيرآبادي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (02/1393/04)

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي خانم زهرا رئيسي خيرآبادي از كاركنان مديريت منابع مالی وحسابداری، روز شنبه سي و يكم خرداد ماه در واحد درآمد مركز برگزار گرديد. در اين مراسم كه با حضور مدير منابع مالی وحسابداری، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، رئيس اداره توسعه درآمد و بيمه گری، رئيس اداره حسابداری، رئيس اداره رسيدگی و جمعداری اموال، مسئول روابط عمومي و كليه كاركنان اداره توسعه درآمد و بيمه گری مركز برگزار شد، ضمن آرزوي سلامت و سعادت براي خانم رئيسي ، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از  همت، تلاش، سختكوشي،  زحمات  بي دريغ و خدمات صادقانه ايشان قدرداني گرديد.

IMG_1140
IMG_1140
IMG_1143
IMG_1146

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 تیر 1393 ساعت 12:25