50

 

 

  

مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اولين بيمارستان  در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كه موفق به اخذ مجوز انجام آزمونهاي كنترل كيفي تجهيزات پزشكي شد. (24/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اين مركز اولين بيمارستان در سطح كشور است كه موفق به اخذ مجوز انجام آزمونهاي كنترل كيفيت فشارسنج هاي غير تهاجمي(NIBP) و انجام تست هاي ايمني(safety analyzer )شده است. بنا بر اين گزارش، با تلاش و پيگيري اداره تجهيزات پزشكي و با تهيه متون و انجام آزمون هاي مربوطه، مركز آموزشي درماني الزهرا (س) موفق به اخذ اين مجوز از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گرديد.

 

 

1

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 24 تیر 1393 ساعت 12:19