61

 

 

 

اجاره محل مهدكودك مركز آموزشي درماني الزهرا (س) از طريق مزايده (07/05/1393)

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

mahd

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 06 مرداد 1393 ساعت 12:24