67

 

 

 

برگزاري كارگاه سواد سلامت و آموزش بيمار در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (21/05/1393)

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، و به نقل ازآقاي نصر مسئول واحد آموزش سلامت مركز، در راستاي اهداف دفتر آموزش سلامت و نهادينه شدن فرايند آموزش ببمار در قالب استانداردهاي علمي، كارگاه "سواد سلامت و آموزش بيمار " درروزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 15و 16 مردادماه با حضور30 نفر از رابطين آموزشي بخش هاي بستري در اين مركز برگزار گرديد. در اين كارگاه مواردي از جمله مفهوم سواد سلامت، روش هاي سنجش سواد سلامت، سواد سلامت ناكافي، محدوديت هاي افراد با سواد سلامت ناكافي، آموزش مطابقت داده شده با سواد سلامت، طراحي رسانه هاي استاندارد مكتوب در آموزش بيمار با استفاده از گراف ،فوتونوول و راهبرد هاي ارتباطي آموزش به بيمار با سواد سلامت ناكافي بصورت تمرين گروهي و ايفاي نقش آموزش بيمار و تحليل سناريو آموزش بيمار ارائه شد. اين كارگاه توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در قالب رساله دكتري آقاي دكتر جوادزاده با حضور اساتيد دانشكده بهداشت برگزار شد.

 

IMG_0516
IMG_0516
IMG_0523
 

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 21 مرداد 1393 ساعت 12:32