69

 

 

 

خريد کاف پمپDVT مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (28/05/1393)

از طريق مناقصه به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

69

 

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 12:34