76

 

 

 

اجاره محل مهدكودك مركز آموزشي درماني الزهرا (س) از طريق مزايده (06/06/1393)

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

mahd

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 06 شهریور 1393 ساعت 08:57