93

 

 

 

برگزاري كلاس اخلاق حرفه اي  در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) (03/08/1393)

 بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، با هماهنگي روابط عمومي و سوپروايزر آموزشي، روز پنجشنبه اول آبان ماه، اولين جلسه دوره آموزشي اخلاق حرفه اي با حضور حدود50 نفر از كاركنان مركز برگزار شد. در اين جلسه حاج آقاي فخر مدرس اين دوره، مطالبي راجع به وظيفه شناسي و تعهد به كار براي حاضرين بيان نمود. شايان ذكر است ادامه مباحث اخلاق حرفه اي، طي سه جلسه در روزهاي پنجشنبه 8  ، 15 و 22 آبان ماه در مجموعه كلاس هاي مركز ارائه خواهد شد.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 03 آبان 1393 ساعت 13:04