مديريت منابع انساني و رفتاري

 

نام و نام خانوادگی:

رسول شاكري

 shakeri

سمت:

مدير منابع انساني و رفتاري 

تحصيلات:

 

تلفن:

شماره مستقیم:

2090

6291052

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ورودي چهار

 

  

رسالت واحد:

   اين واحد ارائه احکام شغلی حقوقی پرسنل، کارهای مربوط به ارتقاء گروه ها، کارهای مربوط به بازنشستگی، انجام امور اداري  و ... را بعهده دارد.

 

 · شرح وظايف مسئول کارگزينی  

1)  دريافت دستور و برنامه کاراز معاون پشتيباني و توسعه

2)راهنمائی ، تقسيم وارجاع کار بين کارکنان تحت سرپرستی

3)تهيه و تنظيم گزارشهای لازم برای ارائه به معاون پشتيباني و توسعه

4)انجام ديگرکارهای مربوطه برابردستورمقام مافوق

5)تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

6)بررسی ورسيدگی به شکايات استخدامی کارکنان وشکايات رسيده وتهيه پيش نويس پاسخهای لازم برابرمقررات مربوطه

7)تعيين مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی وياوظيفه

8)پيشنهادبه موقع درمورد ارتقاء پرسنل به کميته اجرائی قانون استخدامی کشوری

9)انجام کليه امورمربوط به آمار(1ماهه ،3ماهه وآمارهای درخواستی )

10)انجام امورمربوط به ارتقاء گروه کارکنان  طرح تبيين شغلی ( ارشد. خبره .عالی)

11)انجام امورمربوط به تمديدقراردادکارکنان پيمانی

12)  انجام امورنقل وانتقالات پرسنل غيرعلمی ( مامور ، انتقال ، استعفاء و غيره)

13)  صدورکليه احکام پرسنل غيرعلمی ( رسمی ، پيمانی وقراردادی )

14)  تهيه خلاصه پرونده های پرسنلی هيات علمی سوابق کارکنان

15)  انجام امورارزشيابی

16)  تهيه پيش نويس مکاتبات ارسالی

17) دورگواهی کارماهيانه

18)  انجام امورمربوط به ترفيع پايه ساليانه اعضاء هيات علمی

19)  انجام ديگرکارهای مربوطه برابردستورمقام مافوق

 

 پرسنل تحت پوشش :

- غلامرضا صادق خاني ( امور مرخصي ها )

- محمد رضا شمس ( امور مرخصي ها )

- رضا خاني ( بايگان )

- غلامرضا يزدي ( بازنشستگي )

- مينا موم پسگير ( امور طرح و لايحه )

- مريم قاسمي ( كارگزين )

- فرزانه نيكخواه ( امور مزايا )

- مريم سليماني ( اپراتور )

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 دی 1391 ساعت 13:30