بیمه های طرف قرارداد

ارگانهاي طرف قرار داد بيمه با مركز پزشكي الزهرا (س)

 

طرف قرارداد

روش پذيرش

سازمان خدمات درماني

شامل: كارمندان-ساير اقشار-بيمه ايرانيان-روستائيان

با ارائه دفترچه معتبر

سازمان تامين اجتماعي

با ارائه دفترچه معتبر

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

با ارائه دفترچه معتبر

كميته امداد امام

1- با ارائه دفترچه معتبر - تحت پوشش

2- با ارائه معرفي نامه (موردي)

شركت بيمه ايران

با ارائه معرفي نامه

شركت بيمه دانا

با ارائه معرفي نامه و كارت طلايي و دفترچه بيمه در مورد سرپايي

بانك كشاورزي استان اصفهان

معرفي نامه يا دفترچه

کلينيک بعثت

معرفي نامه

بيمه آتيه سازان

بازنشستگان دفترچه بيمه + معرفي نامه

بیمه سینا

معرفي نامه

مهمات سازي زرين شهر

دفترچه بيمه + معرفي نامه

خيريه حضرت قمربنی هاشم(نجف آباد)

معرفي نامه

صدا و سيماي اصفهان

معرفي نامه

ذوب آهن

معرفي نامه

شركت نفت استان اصفهان

با ارائه دفترچه + معرفي نامه

سازمان زندان هاي اصفهان

با ارائه معرفي نامه

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 21 اسفند 1392 ساعت 12:20