مديريت كنترل و هماهنگي امور درمان

 

نام و نام خانوادگی:

دكتر مهرداد اسماعيليان

 dresmailian

سمت:

مدير كنترل و هماهنگي امور درمان 

تحصيلات:

 متخصص طب اورژانس

تلفن:

شماره مستقیم:

2081

6269955

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمال غربي

 

 

شرح وظايف مدير هماهنگي و كنترل امور درمان:

1. طراحي، توسعه، استقرار و بروز رساني سيستم جامع كنترل و نظارت بر بخش هاي باليني و بستري و خدمات سرپايي (درمانگاه ها) و واحدهاي پاراكلينيكي و هماهنگي بين بخشي

2. نظارت و كنترل بر فعاليت هاي كادر درماني

3. ويرايش پروتكل هاي موجود و يا نگارش پروتكل هاي درماني لازم با هماهنگي گروه هاي مختلف درماني درجهت ارتقاي كمي و كيفي امور درماني مركز

4. اجرايي كردن دستورالعمل هاي ارسالي معاونت درمان دانشگاه

5. تدوين و تنظيم شرح خدمات حرفه اي و تخصصي براي واحدهاي پاراكلينيكي مركز براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

6. نظارت كامل بر كميته هاي بيمارستاني مرتبط با درمان و رسيدگي و اجرايي كردن مصوبات كميته هاي مركز

7. رسيدگي به شكايات مرتبط با درمان جهت مديريت ريسك و خطا در مركز

8. تعيين الويت بررسي شكايات مرتبط با درمان جهت رسيدگي در كميته هاي مرتبط

9. پاسخگويي به شاكيان امور درمان پس از رسيدگي كامل پرونده ها

10. انجام فعاليت هاي لازم جهت تشكيل تيم هاي درمان براي بيماران پيچيده (Complex Case)

11. تعيين نيازهاي آموزشي كادر درماني براساس مميزي باليني و مديريت خطا

12. ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباطات و تعاملات مناسب بين بخش هاي مختلف درماني

13. تشكيل جلسات رفع مشكلات موجود بين بخش هاي مختلف درماني

14. دريافت نيازها و كمبودهاي تجهيزات درماني بخش هاي مختلف مركز جهت الويت بندي و ارائه نيازهاي الويت دار به معاونت پشتيباني مركز

15. نظارت و كنترل مستمر بر فعاليت هاي بخش هاي درماني مركز

16. نظارت و كنترل مستمر بر فعاليت هاي واحد حاكميت باليني

17. اجرايي كردن نتايج كار گروه حاكميت باليني مركز در جهت بهبود كيفيت خدمات

18.برنامه ريزي، هماهنگي و تشكيل كلاس هاي آموزشي و سمينارهاي لازم جهت بروز رساني اطلاعات مرتبط با حاكميت باليني پرسنل درماني مركز

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 دی 1391 ساعت 13:33