سوپروايزر آموزشي

   

نام و نام خانوادگی:

فروزان عبدالهي

abdolahi

سمت:

سوپروايزر آموزشي 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد پرستاري

تلفن:

 2093

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی غربي

 

 

 

شرح وظايف:

سوپر وايزر آموزشي مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظايف سوپر وايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد:

1- تعيين اهداف آموزشي

2- تعيين نيازهاي آموزشي

3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي

4- تدوين برنامه هاي آموزشي

5- اجراي برنامه هاي آموزشي

6- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد

7- هماهنگي در اجراي برنامه ريزي دانشجويان و كارورزان

8- پيشنهاد تهيه كتب . مجلات. جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقا سطح آگاهي كاركنان

9- تشكيل كميته آموزشي و پژوهشي

10-  ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد

11-  همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

12-  ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي انجام شده

13-  شركت در كميته هاي مركز

14-  بررسي رضايتمندي مددجويان

15-  بررسي رضايتمندي كاركنان

 

 روند كار آموزش پرسنل

اين مركز داراي دو سوپر وايزر آموزشي مي باشد كه برنامه ريزي آموزشي كاركنان درمان را متناسب با نيازهاي مركز انجام ميدهند. اين برنامه ريزي با توجه به چهار عامل مطالعه، بازديدها، فرم هاي ارزشيابي و پرسشنامه هاي تعيين اولويت انجام مي شود.

سوپروايزرهاي آموزشي با توجه به نياز سنجي و ارزشيابي هاي انجام شده عناوين آموزشي مورد نياز مركز را استخراج و ليست اولويت هاي آموزشي را تهيه مينمايند. در گام بعدي رابط آموزشي عناوين اولويتهاي مركز را با عناوين اعلام شده از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه مطابقت ميدهد.

گام بعدي تعيين برنامه كلاسها مي باشد. كه عوامل زيادي در اين كار موثر مي باشد. مطابقت زمان كلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس آن، هماهنگي با واحد سمعي بصري براي اختصاص كلاس و امكانات لازم براي تشكيل كلاس، بعمل مي آيد.

پس از تعيين برنامه و به صورت فصلي جهت هر دوره آموزشي فرم 26 تكميل و جهت امتيازگيري و تاييد به زير كميته هاي تخصصي ارسال ميگردد.

ارزشيابي دوره ها نيز به سه روش صورت مي پذيرد:

1-  آزمون قبل از تشكيل دوره

2-  آزمون پس از تشكيل دوره

3-  بازديد از بخشها

مرحله بعدي صدور گواهي آموزشي مي باشد كه جهت پرسنلي كه پس از شركت در كلاس حداقل امتياز را كسب نموده باشند، در برنامه تحت وب گواهي شركت در كلاس صادر ميگردد.

 

در اين قسمت انجام آموزش با چهار روش صورت مي پذيرد:

1- آموزشهاي اختصاصي مركز:

برخي از آموزشهايي كه به كاركنان مركز داده مي شود به واسطه روال كار دروني و يا سياست هاي اختصاصي مركز مي باشد؛ مانند آموزش كار با دستگاه هاي خاص كه در مركز از آن استفاده ميگردد.

 

2- آموزشهاي ضروري جهت انجام امور محوله:

بعضي از آموزش ها براي انجام امور محوله توسط كاركنان مركز ضروري ميباشد آموزش وظايف كاري .آموزش تجهيزات پزشكي و آموزش نرم افزارهاي اختصاصي مركز از اين دسته آموزشها ميباشد

 

3- آموزش وظايف كاري:

كاركنان مركز با توجه به سمت و نقش سازماني خود وظايفي را به عهده دارند. هريك از كاركنان براي انجام وظايف خود يك روند كاري را انجام مي دهند. تغيير سمت يا نقش، ورود كاركنان تازه كار و همچنين تغيير روندهاي كاري موجب نياز به آموزش وظايف كاري و روندهاي مربوط به آن مي گردد.

 

4- آموزشهاي چهره به چهره

آموزش چهره به چهره يكي از روشهايي است كه براي ارتقا سطح دانش پرسنل در مركز اجرا مي گردد.

سوپروايزر هاي آموزشي به صورت دوره اي در بخشها حضور مي يابند و اقدام به آموزش پروسيجرها و نكات پرستاري به پرستاران مي نمايند.

 

برگزاري آزمونهاي عمومي و تخصصي جهت كاركنان مركز

برگزاري آزمون هاي عمومي و تخصصي كه از طرف واحد آموزش كاركنان و يا معاونت هاي دانشگاه اعلام مي گردد، از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد.

 

مطالب آموزشي  

 مطالب اختصاصی

 

مستندات پرستاري

نمونه سوالات آزمون الزامات شغلي در اعتباربخشي 

بسته آزمون الزامات اعتباربخشی در سال 1392

شاخص هاي عملكرد آموزشي مركز  سال 1390

 تقويم آموزشي سال 1393 

 خطاي پرستاري  

 مستندسازي گزارشات پرستاري

 استاندارد نمونه گيري

 اصول احيا  

 قانون  

 رضايت -برائت  

 حفاظت فردي  

 احيا قلب و ريه  

 آسیستول

 احیای اولیه

 احیای پیشرفته

 احیای نوزاد

 پرستار در برابر قانون

 حاکمیت بالینی

 داروهای احیا

 روش نمونه گیری استاندارد

 گزارش نویسی

 پایداری داروها

تقویم آموزشی 1390

راهنمای بالینی پرستاری 1

 راهنمای بالینی پرستاری 2

راهنمای بالینی پرستاری 3

راهنمای بالینی پرستاری 4

راهنمای بالینی پرستاری 5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 21 اردیبهشت 1393 ساعت 12:27