پلاسما فرزيس

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر عباسعلی پورآذر

 pourazar

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

PHD ايمنوهماتولوژی و طب انتقال خون - استاد

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

نام و نام خانوادگی:

خانم مهسا صادقی نائينی

sadeghi 

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

2168

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  

مسير دستيابی :

ورودی یک- طبقه اول

  

پيغام رئيس بخش:  

خون جريان زندگی است و بهترين هديه است به بيماران نيازمند.

 

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي: 1385                                                                                                               

تعداد كادر پرستاري:3 نفر  

مساحت بخش: 90 متر مربع        

تعداد اتاقها: يک وارد کلی جهت بستری بيماران و 4 اتاق پشتيباني مي باشد.

تعداد تخت فعال : 6 

ميانگين پذيرش ماهيانه: 450-350 نفر 

 

در اين بخش:

اين بخش جهت درمان بيماری های اتوايميون برای خارج ساختن آنتی بادی ها استفاده می شود که در اکثر اين بيماری ها هدف اصلی درمان کاهش مواد سلولی در گردش است که مسئوليت مستقيم پروسه بيماری به عهده آنها می باشد در اين روش طبق درخواست پزشکان معالج بيماران بستری در بيمارستان خونگيری از بيمار بعمل آمده و پس از جداسازی پلاسما، بقيه اجزا خون به بيمار تزريق می گردد و اين عمل چندين بار تکرار می گردد تا حجم پلاسمای خارج شده به حجم مورد نظر پزشک برسد. لازم به ذکر است جايگزين پلاسمای بيمار آلبومين و نرمال سالين و يا پلاسمای نرمال خواهد بود. پلاسما فرز درمانی به ورش دستی و ماشينی انجام می گردد بيماران مراجعه کننده به اين بخش بيماران MS گيلن باره – مياستنی گراو – رد پيوندکليه افزايش ناگهانی کراتينين در افراد پيوند شده- پمفيگوس – مولتی پل ميلوما و گرانباری دارو و مسموميت TTP

                                                                   

 

ليست پزشکان :

دکتر عباسعلی پورآذر                                 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

دکتر عبدالرحيم حاجی صادقيان         آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

   

فعاليتهاي آموزشي كه در اين بخش انجام مي شود:

جهت دانشجويان پزشكي ،اينترنها و دستياران :  

آموزش بر بالین بیماران منحصرا جهت دستیاران و اینترن ها به صورت راند و ویزیت با پزشک معالج

جهت دانشجويان ساير رشته ها :

دانشجویان مدیریت – پرستاری و مامایی زیر نظر سرپرستار بخش تحت آموزش قرار می گیرند.

 

عناوين تجهيزات منحصر به فرد ونوين موجود در بخش:

دستگاه پلاسما فرزيس PCS2- سانتريفوژ وزنه ی ديجيتال مخصوص وزن کردن کيسه های خون – برانکاردهای چندشکن – فريزر مخصوص نگهداری پلاسما – اگزيستور-شيکر

فرم بررسی مخصوص بخش پلاسمافرزیس

 

فلوچارت پذيرش بخش پلاسما فرزيس

فرايند انجام انواع پلاسما فرزيس در بخش پلاسما فرزيس

پروتکل درمانی بخش پلاسمافرزيس

فرآیند آموزش به بیمارانی که تحت عمل پلاسما فریزیس قرار می گیرند

  

مطالب آموزشی


Selection of Components When ABO-ldentical Donors Are Not Available

Clinical Applications of Therapeutic Apheresis

Patient training for Plasmapheresis

Therapeutic Aphaeresis

New Generation of Blood Com

روش آفرزیس درمانی

طرح تاسیس مرکز آفرزیس درمانی اصفهان

 آموزش بیمار برای آفرزیس

فرم بررسی مخصوص بخش پلاسمافرزیس

پلاسمافرزیس

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 دی 1391 ساعت 13:09