اخبار معاونت درمان

اعضای شورای درمان:    
 دکتر سعید عباسی (معاون درمان)   دکتر مهدی کاظمی (مدیر درمان)
مهناز رحمانی منش ( مدیر خدمات مراقبتی و پرستاری)   زرین تن ساز (سوپروایزر آموزشی)
شیما صفازاده (سوپروایزر آموزشی اورژانس)   احمد زارعی (دبیر کمیته ایمنی بیمار )
محمد رحیمی هلق (مدیر تخت ها)   ریحانه ماهر (کارشناس معاونت درمان )
بهجت طاهری دولت آبادی(کارشناس برون سپاری )   مریم رحیمیان (عضوشورای درمان)
جلسات شورای درمان:   اخبار معاونت درمان:

- در روز یکشنبه مورخ 98/3/12، پنجمین جلسه معاونت درمان، در خصوص راه اندازی واحد نظارت بر درمان با حضور اعضای محترم شورای درمان برگزار گردید.

-در روز يكشنبه مورخ 98/2/29، چهارمين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات خون هاي برگشتي از بخش جراحي زنان و اصلاح فرآيند ارائه خدمت به بيماران مراجعه  كننده به درمانگاه جهت تزريق دارو (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و سرپرست مديريت و برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، رؤساي بخشهاي بيهوشي و زنان، مسئول فني بانك خون، سرپرستاران اتاق عمل الكتيو و بخش نوزادان، تشكيل گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/2/22، سومين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات بخشهاي روانپزشكي و دي كلينيك قبل از عمل (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس بخش روانپزشكي، سرپرستاران بخشهاي روانپزشكي، دي كلينيك قبل از عمل و اتاق عمل الكتيو، برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/1/25، دومين جلسه شوراي درمان، با موضوع ( مشكل اتاق عمل با سرويس محترم بيهوشي ) با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس محترم بخش بيهوشي(آقاي دكتر آقاداوودي) برگزار گرديد

-در روز يكشنبه مورخ 98/1/18، اولين جلسه ي شوراي درمان، با موضوعات، احراز هويت و پيگيري لازم از جعل اسناد بيماران معرفي شده به واحدهاي پاراكلينيك جهت انجام اقدامات تشخصي، طرح مشكلات سرويس بيهوشي اتاق عمل با كادر پرستاري مركز و پيشنهاد تشكيل جلسه اي در رابطه با حل اين مشكلات مذكور و تجميع اتاق عمل اورژانس با اتاق عمل الكتيو تشكيل گرديد.

 

-در روز دوشنبه مورخ 98/1/19، جلسه اي در خصوص اعزام بيماران كانديد پيوند به بيمارستان نمازي شيراز با حضور صاحبان فرآيند ( معاون درمان، مدير درمان، مدير پرستاري و آقاي دكتر پيمان اديبي عضو هيئت علمي گروه گوارش )، تشكيل گرديد،

- در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22، با توجه به مشكلات عديده در ارتباط با بيماران زنداني، جلسه اي در اين راستا با حضور نماينده زندان ها و مسئولين مركز تشكيل گرديد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان اخبار معاونت درمان