اخبار معاونت درمان

                                                                   اعضای شورای درمان:  
 دکتر سعید عباسی ( معاون درمان )   دکتر مهدی کاظمی ( مدیر درمان )
احمد زارعي ( سرپرست اداره خدمات پرستاری)   ریحانه ماهر ( کارشناس ارشد معاونت درمان )
شیما صفازاده ( سوپروایزر آموزشی اورژانس )   بهجت طاهری دولت آبادی ( کارشناس ارشد برون سپاری )
زرین تن ساز ( سوپروایزر آموزشی )   دکتر سيد مهدي ابطحی ( رئیس اداره تجهیزات پزشکی )
فروزان عبدالهي ( سوپروايزر آموزشي )   دکتر رضا حیدری ( رئیس گروه مراقبتهای دارویی )
معصومه منتظري (سوپروايزر مامائي )   فريده نقشينه ( سوپروايزر سونوگرافي و راديولوژي )
محمد رحيمي هلق ( مدير تخت ها )   منيژه متقي ( سوپروايزر MRI )
شهباز شيباني ( مسئول فني واحد توانبخشي )   سيد مصطفي هوشياري ( سوپروايزر آزمايشگاه كلينيكال )
آرزو پورداد ( سوپروايزر كنترل عفونت )شهباز شيباني ( مسئول فني واحد توانبخشي )شهباز شيباني ( مسئول فني واحد توانبخشي )   محسن نصر ( سوپروايزر آزمايشگاه پاتولوژي )
مريم رحيميان ( رابط اعتباربخشی زیرمحورهای مراقبت های اورژانس و بیهوشی و جراحی )
  مهناز كدخدائي ( سوپروايزر بانك خون )
جلسات شورای درمان:   اخبار معاونت درمان:

نهمين جلسه شوراي درمان، روز يكشنبه مورخ 98/5/6، در خصوص مشكلات واحدهاي پاراكلينيك، با حضور اعضاء جديد محترم شوراي درمان مركز، برگزار گرديد.

-هشتمين جلسه شوراي درمان، روز يكشنبه مورخ 98/4/16، در خصوص plan واگذاري پزشك قانوني مركز و بسته خدمات پزشك عمومي،  با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس اداره درآمد مركز، برگزار گرديد.

هفتمين جلسه شوراي درمان، روز يكشنبه 98/3/26، به منظور بررسي وضعيت و رسيدگي به شكايت همراهان بيمار بستري در بخش عفوني ، با حضور اعضاء محترم شوراي درمان، مدير خدمات آموزشي، بازرس، مسئول تيم پانسمان زخم و مدير تخت هاي مركز، برگزار گرديد.

 ششمين جلسه شوراي درمان، روز يكشنبه 98/3/19، در خصوص بررسي مشكلات ساختمان سلامت مركز، با حضور اعضاي محترم شوراي درمان، طرف قرارداد و مسئول درمانگاه گوارش ساختمان سلامت، برگزار گرديد.

- در روز یکشنبه مورخ 98/3/12، پنجمین جلسه معاونت درمان، در خصوص راه اندازی واحد نظارت بر درمان با حضور اعضای محترم شورای درمان برگزار گردید.

-در روز يكشنبه مورخ 98/2/29، چهارمين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات خون هاي برگشتي از بخش جراحي زنان و اصلاح فرآيند ارائه خدمت به بيماران مراجعه  كننده به درمانگاه جهت تزريق دارو (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و سرپرست مديريت و برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، رؤساي بخشهاي بيهوشي و زنان، مسئول فني بانك خون، سرپرستاران اتاق عمل الكتيو و بخش نوزادان، تشكيل گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/2/22، سومين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات بخشهاي روانپزشكي و دي كلينيك قبل از عمل (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس بخش روانپزشكي، سرپرستاران بخشهاي روانپزشكي، دي كلينيك قبل از عمل و اتاق عمل الكتيو، برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/1/25، دومين جلسه شوراي درمان، با موضوع ( مشكل اتاق عمل با سرويس محترم بيهوشي ) با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس محترم بخش بيهوشي(آقاي دكتر آقاداوودي) برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/1/18، اولين جلسه ي شوراي درمان، با موضوعات، احراز هويت و پيگيري لازم از جعل اسناد بيماران معرفي شده به واحدهاي پاراكلينيك جهت انجام اقدامات تشخصي، طرح مشكلات سرويس بيهوشي اتاق عمل با كادر پرستاري مركز و پيشنهاد تشكيل جلسه اي در رابطه با حل اين مشكلات مذكور و تجميع اتاق عمل اورژانس با اتاق عمل الكتيو تشكيل گرديد.

 

- در روز يكشنبه مورخ 98/2/15، جلسه اي  در خصوص بررسي مشكلات بيماران بخش هاي NICU داخلي و جراحي نوزادان تشكيل گرديد. پس از بحث و تبادل نظر پيرامون بيماران نيازمند خدمات تنفسي در هر دو بخش، بررسي كريكولوم آموزشي گروه ها، پيشنهادات و راهكارها ارائه و مورد بررسي قرار گرفت. با حضور آقاي دكتر مسيح صبوري(مشاور محترم رئيس دانشگاه در حوزه آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي)، آقاي دكتر داوري (رئيس محترم بخش جراحي اطفال)، خانم دكتر بديعي(رئيس محترم بخش نوزادان، گروه اطفال)، آقاي دكترمحمدي زاده، (عضو محترم هيات علمي گروه اطفال)، آقاي دكتر آقاداوودي(رئيس محترم بخش بيهوشي) و اعضاء محترم شوراي درمان مركز، برگزار گرديد.

-در روز دوشنبه مورخ 98/1/19، جلسه اي در خصوص اعزام بيماران كانديد پيوند به بيمارستان نمازي شيراز با حضور صاحبان فرآيند ( معاون درمان، مدير درمان، مدير پرستاري و آقاي دكتر پيمان اديبي عضو هيئت علمي گروه گوارش )، تشكيل گرديد.

- در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22، با توجه به مشكلات عديده در ارتباط با بيماران زنداني، جلسه اي در اين راستا با حضور نماينده زندان ها و مسئولين مركز تشكيل گرديد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان اخبار معاونت درمان