اخبار معاونت درمان

-در روز دوشنبه مورخ 98/1/19، جلسه اي در خصوص اعزام بيماران كانديد پيوند به بيمارستان نمازي شيراز با حضور صاحبان فرآيند ( معاون درمان، مدير درمان، مدير پرستاري و آقاي دكتر پيمان اديبي عضو هيئت علمي گروه گوارش )، تشكيل گرديد،

-در روز يكشنبه مورخ 98/1/18، اولين جلسه ي شوراي درمان، با موضوعات، احراز هويت و پيگيري لازم از جعل اسناد بيماران معرفي شده به واحدهاي پاراكلينيك جهت انجام اقدامات تشخصي، طرح مشكلات سرويس بيهوشي اتاق عمل با كادر پرستاري مركز و پيشنهاد تشكيل جلسه اي در رابطه با حل اين مشكلات مذكور و تجميع اتاق عمل اورژانس با اتاق عمل الكتيو تشكيل گرديد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان اخبار معاونت درمان