گوارش

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد ميناكاري

 picture1

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

فوق تخصص گوارش و كبد - استاديار

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

 

نام و نام خانوادگی:

فاطمه كارخيران

picture1 

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

6813-6814

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

مسير دستيابی :

ورودي چهار-طبقه چهارم

  

پيغام رئيس بخش:

بخش گوارش باتوجه به ازدياد روزافزون بيماريهاي گوارشي يكي ازمراكز مهم پذيرش اينگونه بيماران در استان است كه با انجام پروسيجرهايي مانند آندوسكوپي، كلونوسكوپي، ERCP   و . . . تشخيص و درمان اينگونه بيماران را به عهده دارد. با آرزوي شفاي عاجل جهت همه بيماران .

 

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي: 1373

تعداد كادر پرستاري: 20 نفر

مساحت بخش: 600 متر مربع

تعداد اتاقها: شامل 13 اتاق بستري بيماران 6 اتاق پشتيباني مي باشد.

تعداد تخت فعال: داراي29 تخت فعال مي باشد.

ميانگين اشغال تخت: 92%

متوسط طول اقامت بيمار: 4 روز

 

در اين بخش:

بيماران به دو صورت پذيرش مستقيم و پذيرش از اورژانس بستري ميشوند واقدامات تشخيصي و درماني و مراقبتهاي پرستاري درمورد آنها اعمال ميشود و در تعامل با كليه واحدهاي موجود دربيمارستان ازجمله :آندوسكوپي، سونوگرافي، سي تي اسكن، ام آر آي، راديولوژي، آزمايشگاه وهمچنين مشاوره هاي مختلف ضروري مي باشد.اعمال تشخيصي ازقبيل tap   آسيت، بيوپسي كبد   و ...نيز مستقيماَ در بخش قابل انجام است.

و دركنار آن آموزش به رشته هاي مختلف مرتبط نيز انجام مي پذيرد.كميسيون پزشكي نيز به صورت هفتگي تشكيل ميشود و روزانه جهت چند بيمار ERCP انجام مي گردد.

  

لیست پزشكان ( به ترتيب الفبا) :

 

دكتر پيماناديبي – استادیار     

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

 دكتر محمد حسن امامي- استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

دكتر حميد توكلي - دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

دكتراحمد شواخي - استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكترعليرضا رحماني - دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

دكترمجيدطالبي – استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دكترحميد كلانتري - دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

 دكترمحمد ميناكاري – استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای آموزشی که در بخش برگزار می گردد:

جهت دانشجويان پزشكي، اينترنها و دستياران :

  • فعاليتهايآموزشي بخش جهت دانشجويان پزشكي : ويزيت بيمار،گرفتن شرح حال ومعاينه باليني بيمار، آموزش انجام معاينه باليني و شرح حال توسط اينترن
  • فعاليتهاي آموزشي اينترنها:گرفتن شرح حال و معاينه باليني، همچنين پرزنت كردن بيمار در راندها، پيگيري انجام آزمايشات و راديوگرافيهاي درخواستي جهت بيمار و شركت در بحث علمي
  • فعاليتهاي آموزشي رزيدنتها :شرح حال ومعاينه تكميلي باليني بيمار، انجام پروسيجرها مانند tap مايع آسيت، پلور، انجام بيوپسي يا آسپيراسيون مغز استخوان و پيگيري انجام امور درخواستي بيمار
  • فعاليت آموزشي دستياران (فلوشيپ): نظارت بر فعاليت رزيدنت و اينترن، بحث هاي علمي در بالين بيمار و انجام كارهاي فوق تخصصي مانند بيوپسي كبد و آندوسكوپي

 

 

جهت دانشجويان ساير رشته ها :

  • فعاليتهاي آموزشي بخش جهت دانشجويان ساير رشته ها :دانشجويان رشته هاي مختلف پرستاري ,مامايي ,مديريت بيمارستاني ,مدارك پزشكي ,تغذيه كه اكثراَ با مربي جهت آموزشهاي علمي و باليني كارآموزي مي نمايند.
  • دوره هاي مديريت دانشجويان كارشناسي پرستاري تحت نظارت مربي و دركنارسرپرستار باانتقال معلومات و تجربيات انجام مي گيرد.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی بخش های بالینی گوارش