مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

6

 

 

 

يكم الي هفتم ارديبهشت هفته سلامت گرامي باد

برگزاري مسابقه ويژه هفته سلامت (30/01/1393) 

 

به نظر شما 5 راهكار مناسب براي ايجاد آرامش فردي در محيط كار چيست؟
همكاران محترم مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، پاسخ هاي خود را به صورت مكتوب تا تاريخ 8/2/93 به واحد روابط عمومي تحويل نمايند.

 

 

m 
 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار برگزاري مسابقه ويژه هفته سلامت