مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

50

 

 

  

مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اولين بيمارستان  در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كه موفق به اخذ مجوز انجام آزمونهاي كنترل كيفي تجهيزات پزشكي شد. (24/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اين مركز اولين بيمارستان در سطح كشور است كه موفق به اخذ مجوز انجام آزمونهاي كنترل كيفيت فشارسنج هاي غير تهاجمي(NIBP) و انجام تست هاي ايمني(safety analyzer )شده است. بنا بر اين گزارش، با تلاش و پيگيري اداره تجهيزات پزشكي و با تهيه متون و انجام آزمون هاي مربوطه، مركز آموزشي درماني الزهرا (س) موفق به اخذ اين مجوز از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گرديد.

 

 

1

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار تجهيزات پزشكي