مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

51

 

 

  

برگزاري جلسه آموزشي آسيب شناسي رسانه اي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (25/04/1393)

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، با هدف بررسي رسانه ها  و اثر آن بر ايدئولوژي و سبك زندگي ، جلسه اي با حضور بيش از چهل نفر از كاركنان مركز برگزار گرديد. دراين جلسه آقاي آرش طاهري مطالبي پيرامون  مفاهيم رسانه و اثر تبليغات، اثر گذاري رسانه ها بر ايدئولوژي و سبك زندگي، شرط نجات از حجمه رسانه اي و آموزش سواد رسانه اي ارائه نمود.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار برگزاري جلسه آموزشي آسيب شناسي رسانه اي در مركز