مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

116

 

 

 

كسب لوح كيفيت از طرف آزمايشگاه مرجع سلامت كشور توسط آزمايشگاه مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (1392/09/14)

بنا به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)روز يكشنبه 10 آذر ماه براي اولين بار لوح كيفيت از طرف آزمايشگاه مرجع سلامت توسط معاون محترم درمان جناب آقاي دكتر رحيمي به آزمايشگاه مركزآموزشي درماني الزهرا(س) اهدا گرديد. به نقل از آقاي دكتر سعيد مؤيدنيا مسئول فني آزمايشگاه كيلينيكال مركز اخذ لوح كيفيت در سطح مراكز دولتي كشور كم نظير مي باشد و ايشان ضمن تبريك اين موفقيت ،از همكاري صادقانه تمام مسئولين و خصوصاً پرسنل زحمتكش آزمايشگاه قدرداني نمودند ،شايان ذكر است آزمايشگاه مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در سالهاي 90 و 91 نيز موفق به كسب گواهي نامه ISO 9001-2008 ، ISO 18001-2007 ، ISO 10002-2004 گرديده است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار كسب لوح كيفيت از طرف آزمايشگاه مرجع سلامت كشور توسط آزمايشگاه مركز