مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

117

 

 

 

برگزاري مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي يكي از سوپروايزرهاي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (1392/09/14)

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، به مناسبت بازنشستگي آقاي ايرج محمودي نژاد سوپروايزر مركز، مراسم تجليل از ايشان روز چهارشنبه 13 آذر ماه برگزار گرديد. در اين مراسم كه با حضور مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، مدير روابط عمومي و جمعي از سوپروايزرها و سرپرستاران برگزار شد،مدير خدمات پرستاري و مراقبتي مركز، از سعي و تلاش ايشان در مدت سي سال خدمات صادقانه تقديركرده و با اهداي لوح سپاس از زحمات وي قدرداني نمود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار برگزاري مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي يكي از سوپروايزرهاي مركز