فرم درخواست متقاضيان كار داوطلبانه(پاييز 1393)


 1. مقدمه:
  برخورداری از سلامت حق مردم است. در جامعه ایی که زنان و دانشجويان، بازنشستگان و... نیمی از افراد آن جامعه را تشکیل می دهند در صورت حضور فعال در عرصه های مشارکت مردمی نقش مهمی در توسعه خواهند داشت و چنانچه به هر دلیل زمینه های لازم برای مشارکت آنها در امر توسعه فراهم نشود، جامعه نیمی از توان نیروی انسانی در امر توسعه و خدمت رساني را از دست خواهد داد. مركز آموزشي درماني الزهرا (س) با رويكرد مشاركت مردمي در نظر دارد نسبت به بكارگيري نيروهاي داوطلب خدمت در اين مركز در راستاي نيل به اهداف زير اقدام نمايد.
  - ارتقا كيفيت زندگي بيماران بستري در بيمارستان با حضور داوطلبين سلامت
  - حساس كردن جامعه و سازمانهاي بالادستي نسبت به مشكلات سلامت بيمارستان
  - ايجاد روابط صميمانه با داوطلبين سلامت براي رفع مشكلات بيمارستان
  - الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد در بيماران و پرسنل بيمارستان
  - افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي داوطلب ساير سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت

  شرايط شركت در خدمات داوطلبانه مركز آمزوشي درماني الزهرا (س)
  الف) شرایط عمومی موردنیاز جهت متقاضیان جویای کار از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :
  1 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی-2-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران 3- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که داوطلب انجام آن است 4-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر5-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر 6- نداشتن منع خدمت در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی. 7- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

  شرايط اختصاصي شركت در خدمات داوطلبانه:
  1- افراد داوطلب موظفند نسبت به رعايت موارد زير هنگام حضور در مركز و ارائه خدمات اقدام نمايند:
  -رعایت اصل محرمانگی اطلاعات (اعم از اطلاعات پرسنل سزمان و یا بیماران) الزامی است.-این مرکز هیچگونه تعهدي مبنی بر استخدام افراد داوطلب جویای کار در پایان دوره داوطلبی ندارد. -پس از اتمام دوره حسب صلاحديد مسئولين مركز نسبت به ارائه گواهی داوطلب سلامت به داوطلبینی که بر اساس قوانین و مقررات مرکز خدمت نموده اند اقدام مي گردد.-داوطلبین مجاز به انجام اموری خارج از شرح وظایف خود، حتی جایگزین شدن پرسنل مرکز برای مدت زمان محدود نیز نمی باشند.-رعایت بهداشت و نظافت مناسب و ظاهر شکیل و پوشش فرم داوطلبین، در زمان حضور در مرکز الزامی ست. -در صورت جراحت و یا آسیب حین کار، هزینه های درمان مربوطه توسط بیمارستان پرداخت می گردد. -استفاده از پارکینگ در زمان انجام خدمت داوطلبانه تنها با مجوز اداره حراست مرکز، امکان پذیر می باشد. -ثبت و امضای ساعت ورود و خروج در بیمارستان در دفتر هماهنگی خدمات داوطلبانه الزامی است.-در صورت بروز رفتارهای غیر قانونی یا نامناسب در هر لحظه ای به کار داوطلب خاتمه داده می شود. -بیمارستان برای مفقود شدن اشیا شخصی، فرد داوطلب هیچگونه مسئولیتی را تقبل نمی نماید. -محل خدمت دوطلب بر حسب تخصص داوطلب و نیاز مرکز مشخص می گردد. -رعایت احترام کلیه پرسنل، بیماران و مراجعین به مرکز در تمامی لحظات از اهم وظایف فرد داوطلب می باشد. -داوطلبین هرگز اجازه ارائه راهنمایی، و نصیحت به بیمار در زمینه های پزشکی، شخصی، و یا دیگر تصمیمات حتی اگر پرسیده شود، را ندارند. -داوطلبین اجازه قبول هیچگونه هدیه ای از بیماران را ندارند. -پرسنلی که تحت عنوان داوطلب فعالیت می نمایند باید بخاطر داشته باشند که در نقش داوطلب بوده و به اطلاعات و خدماتی که در قسمتی از شرح وظایف شغلی آنها است دسترسی ندارند.-داوطلبین می بایست پس از دریافت مجوز فعالیت در مرکز، در اسرع وقت و بصورت منظم در زمانهایی که آنها توافق نموده اند، حضور یابند.-داوطلبین اجازه فاش اطلاعات و مشکلات شخصی خود را جهت همدردی بیشتر با بیماران ندارند. -بدون هماهنگی و مجوز مرکز امکان حضور دوطلبین در خارج از زمان برنامه ریزی شده، در بیمارستان وجود ندارد. -در روز اول کار در مرکز جلسه ای در خصوص بایدها و نبایدهای فعالیت داوطلبین در محیط بیمارستان تشکیل می گردد که حضور کلیه داوطلبین در آن الزامی است. -غیبت داوطلب تنها در صورت حصول اطمینان از وجود فرد جایگزین جهت پوشش فعالیتهای وی امکان پذیر است .-ناهار و شام تنها به افرادی که بیش از 4 ساعت در روز در بیمارستان فعالیت دارند اختصاص داده می شود. -داوطلبین می بایست در ابتدای فعالیت در مرکز تعداد ساعات و زمانی که امکان اختصاص به خدمات داوطلبانه را دارند با نهایت دقت و صراحت در فرم مربوطه قید نموده و به اجرای آن تعهد داشته باشند. -داوطلبین می بایست هر گونه تغییر در آدرس، شماره تماس، آدرس ایمیل و یا تماس اضطراری را به مسئول داوطلبین اطلاع رسانی نمائید. -شرایط سنی داوطلبين خدمت از 18 سال مي باشد.
  2- داوطلبين موظفند ضمن هماهنگي با مسئول مربوطه نسبت به ارائه خدمات ذيل اقدام نمايند:
  -خوشامدگويي به افراد مراجعه كننده به بيمارستان، ملاقات كنندگان و بيماران -ايجاد رابطه دوستانه جهت بهبود حس اقامت در بيمارستان و نيروبخشي به بيمار -ايجاد رابطه دوستانه با بيماراني كه ملاقات كننده ندارند، بي خانمان، صحبت و ايجاد سرگرمي براي آنها -همراهي با بيماران در درمانگاه (پاسخگويي به سوالات ساده و صحبت با بيماران در حال انتظار)-تحويل كتاب و مجله -مطالعه كتاب براي بيماران -راهنمايي و همراهي جهت دسترسي به بخشها و طبقات -راهنمايي ملاقات كنندگان جهت دسترسي به سرويس بهداشتي و يا آسانسور -انجام امور تحقيقاتي در حيطه هاي تخصصي-انجام پروژه هاي هنري و نمايشي-مساعدت و همراهي مادران در تغذيه با شير مادر-جمع كننده مساعدت هاي مالي مراجعين در بيمارستان-همكاري در توجيه و راهنمايي مراجعين -همكاري در امر آموزش سلامت به بيمار -همكاري در امر بهداشت و نظافت بخشها-انتقال بيماران با ويلچر و برانكارد-سرگرم نمودن كودكان در روزهاي ملاقات-همكاري در امر تهيه جزوات، پمفلت، پوستر، كتابچه و ساير رسانه هاي آموزشي-تايپ گزارشات و درخواستهاي نيازمند تايپ-تكميل فرم هاي آماري-كمك به ارزيابان مركز در امر اعتباربخشي-اطلاع رساني فرم ها و دستورالعملهاي تدوين شده در زمينه اعبتاربخشي به پرسنل-همكاري در طراحي فرايندها -توزیع کتابها ی عمومی و تخصصی در مرکز در راستای تشویق پرسنل به کتابخوانی -استفاده از داوطلبان برای ارائه خدمت در بخشها و کمک به بیمارانی که همراه ندارند و همچنین کمک برای جابجایی بیماران در انجام خدمات تشخیصی و درمانی -انجام مشاوره های داوطلبانه در زمینه آموزشی پژوهشی ,درمانی و امور مذهبی و...توسط داوطلبان دارای تخصص مربوطه-صرف زمان با بیماران به شیوه ای مفید: به عنوان مثال، خواندن كتاب، نوشتن نامه، صحبت و يا به عنوان ملاقاتي - توزیع آب سرو و جوش به بیماران در صورت نیاز -کمک به بیماران با صندلی چرخدار-کمک به بازدید کنندگان و ارائه توضيحات -گرفتن كپي و مدارك مورد نياز بيماران-ارائه استقبال گرم به بیماران، خانواده و بازدید کنندگان -ارائه اطلاعات درب ورودی -بازی با کودکان در اتاق بازي یا در اتاق بیمار-راهنمايي بيماران در ساعت ملاقات و در طول روز در راهرو ها -كمك به بيماران در نقل و انتقال بين واحد هاي پارا كلنيك -آموزش بيماران -تهيه محتواي اموزش بيمار(پمفلت و كتابچه)-تهيه كليپ اموزشي براي فرايندهاي مركز با همكاري واحد سمعي بصري و سايت-تشكيل گروه اموزش سلامت -برگزاري برنامه اموزش گروهي در بخش و دفتر اموزش سلامت براي بيماران و همراهان -انجام رضايت سنجي از بيماران -عضويت در گروه اموزش سلامت به بيمار مركز -تهيه محتواي اموزش بيمار(پمفلت و كتابچه)-تهيه كليپ اموزشي براي فرايندهاي مركز با همكاري واحد سمعي بصري و سايت-برگزاري برنامه اموزش گروهي در بخش و دفتر اموزش سلامت براي بيماران و همراهان-راهنمايي خانواده بيماران ICU در جلسات گروهي -همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي در ارتباط با بيماران و خانواده ها-تهيه LCD جهت اجراي برنامه اموزش صوتي تصويري در اتاق روز بخشها-پرداخت هزينه تهيه محتواي آموزشي ويژه بيماران -مشاركت در پرداخت هزينه تهيه كليپ هاي آموزشي
  3- داوطلبين مي بايست از انجام خدمات زير خودداري نمايند: -انجام هر نوع تجويز دارو-انتقال داروها -بكاربردن مواد كنترل شد-اخذ پيغامهاي تلفني درماني و يا دستورات تلفني پزشک -رونويسي كردن از دستورات پزشكي -تخليه لگن بيمار -جمع آوري و دورانداختن سر سوزنها -انجام حمام در تخت-بالا یا پایین آوردن تخت بدون اجازه پرستار -بلند كردن،جابجايي يا تغيير پوزيشن بيمار در تخت -دادن غذا یا نوشیدنی به بیمار بدون اجازه پرستار-همراهي بيمار بر روي برانكارد به تنهايي-همراهي بيماري كهIV دارد به تنهايي-همراهي بيماران بدحال به تنهایی -ورود به اتاق ایزوله بدون اجازه پرستار-مراقبت از بیمار بستري در اتاق ایزوله بدون اجازه پرستار-تلاش در ارائه هرگونه مراقبت پزشکی یا پرستاری، (مانندکمک های اولیه،CPR و ... ) -تلاش در ارائه هرگونه اقدامي كه به وي در آموزش داده نشده است
  -جايگزيني حتي براي مدت زمان محدود با پرسنل بيمارستان-افشاي هر گونه اطلاعات مرتبط با بيماران و پرسنل

  - از پذیرفته شدگان نهائی، تعهدي بجهت انجام خدمات داوطلبانه اخذ خواهد شد.
  -لازم است کلیه متقاضیان پس از ثبت نام و پيامي به ايميل و يا تلفن تماس متقاضي ارسال مي گردد.
  -از آنجا كه مركز نسبت به تماس با داوطلبين اقدام خواهد نمود لذا از تماس با بيمارستان جهت پيگيري روند انجام درخواست خودداري نمائيد.
  - تکمیل پرسشنامه از سوی افراد داوطلب خدمت در اين مركز تعهدی برای استخدام و اشتغال بكار آنها در اين مركز و يا واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نمي باشد.
 2. *

  لطفا جهت ادامه، تاييد موارد ذكر شده را ثبت نماييد.
 3.   1. لطفا كليه گزينه هاي زير را با نهايت دقت و صداقت تكميل فرماييد.
 2. نام و نام خانوادگي:
  ورودی اشتباه است.
 3. رشته تحصيلي:
  ورودی نامعتبر
 4. محل تحصيل:
  ورودی نامعتبر
 5. آخرين مدرك تحصيلي:*
  ورودی اشتباه است.
 6. سن:
  ورودی نامعتبر
 7. وضعيت اشتغال به كار:*
  ورودی اشتباه است.
 8. عنوان شغل:
  ورودی نامعتبر
 9. آدرس محل كار يا منزل:
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن محل كار يا منزل:
  ورودی نامعتبر
 11. در چه محدوده زماني شما ميخواهيد در مركز حضور يابيد؟
  ورودی اشتباه است.
 12. آيا با كار داوطلبان سلامت آشنايي داريد؟
  ورودی اشتباه است.
 13. لطفا بيان كنيد علاقمند انجام كار داوطلبانه در چه زمينه اي هستيد؟
 14. لطفا علت انتخاب كار داوطلبانه را براي ما توضيح دهيد. بعنوان يك داوطلب، با انجام اقدام داوطلبانه، چه اثراتي را در بيمارستان از خود به جاي مي گذاريد؟
 15. درباره انتخاب و نقش خود فكر كنيد، چه مهارت هايي را در نقش يك فرد داوطلب براي ما به ارمغان مي آوريد؟
 16. لطفا سوابق كاري خود را قيد فرماييد.
  ورودی نامعتبر
 17. لطفا در صورت وجود سابقه كار داوطلبانه آنرا بيان كنيد.
  ورودی نامعتبر
 18. چرا به عنوان داوطلب، ارائه خدمات بهينه با بيماران و ملاقات كنندكان،براي ايجاد اعتماد در ايشان، از اهميت زيادي برخوردار است؟
  ورودی نامعتبر
 19. در صورت موفقيت به اخذ پذيرش در انجام خدمات داوطلبانه، لطفا روزها و ساعاتي را كه مايل به حضور در بيمارستان هستيد را عنوان كنيد. قابل ذكر است حداقل ساعت كار فرد داوطلب 3 ساعت در يك روز خاص در هفته مي باشد.
  ورودی نامعتبر
 20.  
 1. اطلاعات معرف

  درخواست معرف تنها از منابع معتبر قابل قبول مي باشد. در صورت عدم اعتبار معرف پيشنهادي، كميته سياستگذاري مجوز رد درخواست اقدام داوطلبانه را خواهد داشت. 1. در صورتي كه شما در 3 سال گذشته در يك سازمان مشغول بكار مي باشيد، لطفا از كارفرما خود گواهي حسن انجام خدمت را به ما ارائه دهيد. 2. در صورتي كه شما در طول 3 سال گذشته مشغول به تحصيل بوده ايد، لطفا گواهي اشتغال به تحصيل را براي ما ارائه دهيد. 3. در صورتي كه مشمول بندهاي فوق نمي گرديد 2 نفر بعنوان معرف شما (به شرح زير) مي بايست نسبت به ارائه گواهي اشتغال خود اقدام نمايند.
 2. مشخصات فرد معرف اول
 3. نام و نام خانوادگي:
  ورودی اشتباه است.
 4. ميزان تحصيلات:*
  ورودی اشتباه است.
 5. عنوان شغل:
  ورودی نامعتبر
 6. آدرس محل كار يا منزل:
  ورودی نامعتبر
 7. پست الكترونيك:
  ورودی نامعتبر
 8. شماره تماس محل كار:
  ورودی نامعتبر
 9. شماره تماس منزل:
  ورودی نامعتبر
 10. مشخصات فرد معرف دوم
 11. نام و نام خانوادگي:
  ورودی اشتباه است.
 12. ميزان تحصيلات:*
  ورودی اشتباه است.
 13. عنوان شغل:
  ورودی نامعتبر
 14. آدرس محل كار يا منزل:
  ورودی نامعتبر
 15. پست الكترونيك:
  ورودی نامعتبر
 16. شماره تماس محل كار:
  ورودی نامعتبر
 17. شماره تماس منزل:
  ورودی نامعتبر
شما اینجا هستید: صفحه اصلی فرم درخواست متقاضیان کار داوطلبانه