4

 

 

 

اولين جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سال 1393 برگزار شد. (26/01/1393) 

بنا بر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اين جلسه روز يكشنبه 24 فروردين ماه ساعت 6:30 صبح درسالن جلسات دفتر رياست مركز برگزار شد. در اين جلسه  كه با هدف تعيين سياست هاي انجمن خيريه در سال جديد برگزار شده بود مدير عامل،معاون پشتيباني و توسعه ،مدير خدمات پرستاري، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، رئيس اداره تجهيزات پزشكي و اعضاي خيريه امداد و درمان  حضرت زهرا(س) حضور داشتند. دكتر رضواني مدير عامل مركز ضمن تشكر از همكاري خيرين عرصه سلامت، اصلي ترين هدف مركز در سال جديد را افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان برشمرد وبا توجه به شرايط خاص مركز آموزشي درماني الزهرا (س) خواستار افزايش مساعدت و توجه خيرين به اين مركز شد. در اين جلسه همچنين اعضاي خيريه به بيان ديدگاههاي خود در خصوص جذب كمك هاي مالي جهت رفع مشكلات مركز پرداختند.

 

 
 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار اولين جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سال 1393