بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دفتر آموزش سلامت با  همكاري سوپروايزر آموزشي و مديريت روابط عمومي و ارتباطات مردمي، 24 الي 31 شهريور هفته آلزايمر و 21 سپتامبر روز جهاني آلزايمر را در اين مركز گرامي داشتند.

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دفتر آموزش سلامت با  همكاري سوپروايزر آموزشي و مديريت روابط عمومي و ارتباطات مردمي، 24 الي 31 شهريور هفته آلزايمر و 21 سپتامبر روز جهاني آلزايمر را در اين مركز گرامي داشتند. بنا بر اين گزارش، دفتر آموزش سلامت با برگزاري وبينار آموزش علائم بيماري آلزايمر و روش هاي درمان و خودمراقبتي، آموزش هاي مجازي بيماري آلزايمر در گروه هاي آموزشي بيمارستان و چاپ پوستر و پمفلت آموزشي درباره بيماري آلزايمر و ارائه به بيماران، همراهان و همكاران اين هفته را گرامي داشتند.

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت روز جهاني آلزايمر در مركزآموزشي درماني الزهرا (س)