سرتيپ دوم ستاد محسن آذرافروز ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ايران در استان های اصفهان، يزد و چهارمحال بختياری با حضور در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، ازمدافعان سلامت تقدير نمود.

 

بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، صبح روز جمعه چهارم مهر ماه، سرتيپ دوم ستاد محسن آذرافروز ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ايران در استان های اصفهان، يزد و چهارمحال بختياری و سرهنگ خلبان ولی رحمانی فرمانده دانشکده هوانيروز ارتش جمهوری اسلامی ايران به منظور تقدير از مدافعان سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) حضور يافتند. به همين مناسبت در جلسه اي كه با حضور دكتر مجيد رضواني مديرعامل، دكتر سعيد عباسي معاون درمان، دكتر كريم سهرابي معاون پشتيباني و توسعه و جمعي از مسئولين، سوپروايزرها، سرپرستاران و كادر درماني مركز درسالن جلسات حوزه رياست برگزار گرديد، دكتر رضواني با تشكر از بذل توجه و عنايت فرماندهان ارتش به كادر درماني، گزارشي از فعاليتهاي اين مركز در مواجهه با بيماري كوويد 19  ارائه و خواستار مساعدت ارتش جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق اهداف عالي نظام سلامت شد. درادامه سرتيپ دوم ستاد محسن آذرافروز و سرهنگ خلبان ولی رحمانی ضمن ابراز خرسندي از حضور در اين مركز، با اهداي لوح تقدير و شاخه هاي گل، از تلاش هاي شبانه روزي كادر درماني در شرايط سخت شيوع بيماري كوويد 19 تقدير نمودند.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار تقدير ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ايران در استان های اصفهان، يزد و چهارمحال بختياری از مدافعان سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)