مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

همودياليز

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر شهرام طاهری

 

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان -دانشيار

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نام و نام خانوادگی:

فريده صمدي

Picture1 

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

2268-2269

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی :

طبقه همكف - انتهاي سالن درمانگاه

مروري بر تاريخچه بخش همودياليز مركز پزشكي الزهرا (س)

1398

واحد دياليزمركز پزشكي الزهرا (س) در سال1377 در زمان رياست آقاي دكتر نورالهي با يك تخت در بخش اي سي يو راه اندازي گرديد.

رياست بخش سركار خانم دكتر صيرفيان و سرپرستار سركارخانم مهين محب رسول

در آذر ماه 1378با تغيير كاربري واحد فيزيوتراپي بخش همودياليز مركز با شش دستگاه فرزنيوس4008" ب" و6 تخت راه اندازي گرديد.

تعداد پرسنل پرستار شش نفر، خدمات سه نفر ،نيروي كمك بهيار فقط در شيفت صبح حضور داشت كه وظايف منشي توسط ايشان انجام مي گرفت .

بيماران همودياليز شامل : بيماران سرپايي وبستري در بخششامل :اورژانس وغير اورژانس  

در ابتدا دياليز بيماران با محلول  استات انجام مي گرديد كه عوارض حين دياليز بسيار زياد بود از سال4 138 دياليز با استات به دياليز با پودر بي كربنات تبديل گرديد كه اين امر  باعث بهبود شرايط  بيماران وكاهش عوارض حين دياليز وبهبود شرايط بيماران گرديد

در سال 1380تعداد پرسنل به هشت پرستار وچهار كمك بهيار افزايش يافت. با توجه به افزايش تعداد بيمار منشي مستقل به بخش اضافه گرديد.

 

سال اتمام همكاري

سال شروع همكاري

اسامي پزشكان

 

تا سال 19/9/1385 به عنوان رئيس بخش وسپس پزشك بخش                           

1377

دكتر شيوا صيرفيان (رئيس بخش)

1

ازسال 19/9/1385 به عنوان رئيس بخش وتاكنون

1381

دكتر شهرام طاهري‌(رئيس بخش )

2

تا كنون

1385

دكتر مژگان مرتضوي

3

1393

1388

دكتر زهرا پارين  هدايتي

4

تا كنون

1394

دكتر فيروزه معين زاده

5

تاكنون

1396

دكتر محمد متين فر

6

1392

1379

دكتر الاله قيصري

7

1392

1381

دكتر عليرضا مريخي

8

1391

1380

دكترافشين  آژير

9

 

به علت مشكلات ساختماني واستاندارد نبودن فضا با همكاري معاونت درمان وانتقال بيماران سرپايي تعميرات وباز سازي بخش در سال1390-1389 شروع ودر اين باز سازي فضاي رستوران بيماران واطاق سرپرستاروسرويس بهداشتي جهت بيماران  ايجاد گرديد . پس از تعميرات دو دستگاه فرزنيوس

4008 "اس" به دستگاههاي قبلي افزوده شد در سال 1390تعدادتخت فعال به هشت تخت افزايش يافت.

زمان سيستم تصفيه آب بخش تعويض وسيستم تصفيه آب  مديكال جايگزين گرديد با راه اندازي مركز دياليز اطفال در   بيمارستان امام حسين در سال 1392 بيماران سرپايي اطفال به اين مركز انتقال يافتند . در سال 1392به علت افزايش تعدادبيماران تعداد تخت فعال به نه تخت افزايش يافت .

.در سال 1392 دو دستگاه گمبرو AK96 ودر سال ودر سال 1393 دو دستگاه گمبروAK98به دستگاه هاي موجود اضافه گرديد.

در مهر ماه 1394 به دنبال بازنشستگي سرپرستارمحترم بخش سركار خانم مهين محب رسول يكي از پرسنل شاغل دربخش خانم فريده صمدي عهده دار اين مسئوليت گرديد .

درسال 1389 يك تخت جهت انجام بيماران آي سي يو در بخش آي سي 2 راه اندازي گرديد .

در سال 1397 يك تخت ديگر دياليز در بخش آي سي يو 3 راه اندازي گرديد .

با توجه به مشكلات بيمارستان در انجام دياليزبيماران هپاتيت ب  بستري در بخش هاي مركز با پي گيري معاونت درمان ومساعدت مسئولين مركز  فضاي مناسب در ورودي بخش همودياليزاز سمت درمانگاه شماره يك آماده  وتجهيز گرديد .

اطاق ايزوله مثبت در آبان ماه 1397 راه اندازي گرديد .

اطاق ايزوله به سرويس دهي بيماران بستري در مركز اختصاص داشته وپذيرش بيمار سرپايي نمي باشد .

وجهت سرويس دهي به اين بيماران شيفت آنكال تعريف گرديد .

آمار تعداد بيماران سرپايي 37نفر مي باشد وبه طور متوسط تعداد بيمار اورژانس در 24 ساعت از حداقل 10تا حداكثر 23مورد مي باشد

هم اكنون تعداد پانزده پرستار وچهار كمك بهيار وسه نفر نيروي خدمات به صورت بيست وچهار ساعت در خدمت بيماران وهمشهريان گرامي در اين مركز مي باشند

رئیس بخش : دکتر شهرام طاهری

پيغام رئيس بخش :

پزشکان و پرسنل بخش همودياليز با تمام توان در خدمت بيماران همودياليزی هستند واز خداوند متعال آرزوی شفای عاجل برای بيماران وسلامتی برای کادر درمانی دارند.

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي: 1378                                                                                                               

تعداد كادر پرستاري: 18 نفر  

مساحت بخش: 133 متر مربع        

تعداد اتاقها: شامل یک سالن و یک اتاق ایزوله برای بیماران هپاتیت ب همچینین اتاق های غذا خوری بیماران و پرسنل و رختکن بیماران و اتاق تصفیه آب و انبار تجهیزات پزشکی  مي باشد.

تعداد تخت فعال : 9تخت برای بیماران عادی و یک تخت برای بیماران هپاتیت ب

ميانگين پذيرش ماهيانه: 900  الي  1000 نفر 

متوسط طول اقامت بيمار : 4 ساعت

در اين بخش:

بخش همودياليز مرکز با شش تخت فعال آذر ماه 1378 شروع به فعاليت نمود که در حال حاضر به ده تخت افزايش يافته است .

بيماران با نارسايي حاد ومزمن کليه در اين مرکز تحت همودياليز قرار می گيرند. بيماران سرپايی؛ طبق نوبت دهی که برای آنها انجام می شود از منزل مراجعه و پس از انجام همو دياليز به منزل بر می گردند..

سایر بيماران بستری در بخش های درمانی به شکل اورژانسی از بخش های مربوطه به بخش همو دياليز منتقل شده وپس از انجام دياليز مجددا به بخش مربوطه منتقل می شوند .در این بخش؛دياليز برای بيماران بزرگسال انجام می شود.

 لیست پزشكان ( به ترتيب الفبا):

دكتر شيوا صيرفيان- دانشيار    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر شهرام طاهري دانشيار   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد  متین فر- استادیار  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر مژگان مرتضوي استاد   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر فیروزه معین زاده استادیاراین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

فعالیتهای آموزشی که در بخش برگزار می گردد:

جهت دانشجويان پزشكي، اينترنها و دستياران::  

الف) عملی :

آموزش دستگاه همودیالیز به دانشجویان واینترن ها و راند بیماران با دستیاران

ب) تئوری :

برگزاری سمینارهای فصلی باز آموزی پزشکان , پرستاران استان

ج) پژوهشی :

اجرای طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با  بیماران همودیالیز در جهت بهبود و سلامت ایشان

شرکت درسمینارها وکنگره های کشوری، چاپ مقاله، ارائه مقاله در سمینارها، برگزاری سمینار دیالیز هر سه ماه در مرکز الزهرا (س)

جهت دانشجويان ساير رشته ها:

آموزش و بازآموزی کاربا بیماران همودیالیز وکار با دستگاه و تجهیزات مربوط به همودیالیز این بخش به دانشجویان  پرستاری، تغذیه، مدیریت بیمارستاني، كارشناسان تجهیزات پزشکی و ماما

فرآیند پذیرش بیمار

فرآیند پذیرش بیمار

آموزش دستگاه گمبرو