مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان  حضرت زهرا (س)، عصر روز يكشنبه پنجم دی ماه با حضور دكتر نوروزی رییس و دكترسلیماني معاون توسعه مدیریت و منابع مركز و  اعضاي هيأت مديره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سرای عطار برگزار گردید. در این جلسه درمورد راه کارهای ارائه خدمات بهتر و بیشتر توسط خیریه تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)
برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)
برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س)