مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

دکتر طاهره چنگیز رئیس و دکتر بهروز کلیدری معاون درمان دانشگاه از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س) تجلیل کردند.

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، دکتر طاهره چنگیز رئیس و دکتر بهروز کلیدری معاون درمان دانشگاه، روز دوشنبه اول دی ماه ۱۳۹۹ در ششمین روز از هفته پرستاری( روز پرستاری حرفه‌ای و آکادمیک)، به همراه دکتر مجید رضوانی مدیرعامل، دکتر سعید عباسی معاون درمان و دکتر کریم سهرابی معاون پشتیبانی و توسعه مرکز با حضور در بخش های مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار را به پرستاران و کادر درمانی این بخش ها تبریک گفته و از تلاش‌های مدافعان سلامت در طی ماه های اخیر و در بحران کرونا تشکر و قدردانی کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار تجلیل رئیس دانشگاه از پرستاران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)