مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

آموزش همگانی پیشگیری از سرطان

دفتر آموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اقدام به راه اندازی ایستگاه سلامت با محوریت آموزش همگانی در مورد پیشگیری از سرطان برای مراجعین و کارکنان این مرکز نمود

بنا بر گزارش روابط عمومی این مرکز، این آموزش ها به صورت چهره به چهره و گروهی و نیز انجام معاینه سینه بانوان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ششم و هشتم آبان ماه انجام شد. بنا براین گزارش دفتر آموزش سلامت همچنین با ارائه بسته های آموزشی در مورد سرطان های شایع به همکاران اقدام به آگاهی بخشی همکاران در این خصوص نمود.شایان ذکر است سالانه میلیون ها نفر در جهان به سرطان مبتلا می شوند و آموزش همگانی در این زمینه می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری و تشخیص به موقع و درمان موفقیت آمیز سرطان ها داشته باشد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار آموزش همگانی پیشگیری از سرطان