مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاری گارگاه دو روزه رعایت بهداشت دست در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

کارگاه رعایت بهداشت دست با هدف ارتقای سطح ایمنی بیمار و با شرکت رابطین کنترل عفونت و ایمنی مرکزآموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد

دراین کارگاه که 19و 20 آبان با حضور مدرسان کنترل عفونت و ایمنی خانم پورداد ،دکتر مباشری زاده و دکتر صفا زاده برگزارشد ،60 نفر از رابطین کنترل عفونت و ایمنی این مرکز شرکت کردند.در این کارگاه با روش های حل مسئله ،نمایش فیلم و ایفای نقش شیوه های نوین رعایت بهداشت دست آموزش داده شد. شایان ذکر است با توجه به اینکه بهداشت دست به عنوان اولویت جهانی برای ارائه خدمات درمانی ایمن شناخته شده است آگاه سازی کارکنان بهداشت و درمان و ترویج فرهنگ بهداشت دست در بین کارکنان و مراجعین مراکز بهداشتی درمانی تاثیر بسزایی در کنترل عفونت های بیمارستانی و ارتقای ایمنی بیماران خواهد داشت .

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری گارگاه دو روزه رعایت بهداشت دست در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)