مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

راه اندازی درمانگاه استومی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

نخستین درمانگاه دولتی استومی استان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) راه اندازی شد

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) درمانگاه استومی این مرکز با هدف آموزش و انجام مراقبت بعد از عمل به بیمارانی که عمل های جراحی استومی انجام داده اند، راه اندازی شده است . بنا بر اعلام دفتر آموزش سلامت این مرکز مراقبت های استومی روزهای یکشنبه و سه شنبه در محل درمانگاه زخم واقع در درمانگاه شبانه روزی این مرکز فعالیت می نماید. شایان ذکر است بیماران برای دریافت مراقبت های استومی باید به مراکز خصوصی مراجعه می نمودند.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار راه اندازی درمانگاه استومی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)