مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

امضای تعهدنامه رعایت بهداشت دست توسط کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا با امضای تعهد نامه رعایت بهداشت دست ، گامی مؤثر به سوی کسب عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار برداشتند.

واحد كنترل عفونت مركز آموزشي درماني الزهرا(س) با همكاري واحد روابط عمومي اقدام به تهيه تعهد نامه بهداشت دست، جهت رعايت بهداشت دست در موقعيت هاي طلايي توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني نموده است . این واحد از كليه معاونين ، مديران، مسوولين واحدها، سرپرستاران، پرستاران و كليه كاركنان ارائه دهنده خدمت خواسته است كه ضمن مرور اين موقعيتها در تعهدنامه جهت مكتوب نمودن پايبندي خود به رعايت اصول نوشته شده امضاي خود را بر پاي اين متن درج نمايند شایان ذکر است ،رعايت بهداشت دستهای ارائه دهندگان خدمات سلامت به طريق صحيح و استاندارد مي تواند خطر انتقال عفونتهای بیمارستانی را به حداقل برساند. از آنجايي كه مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به عنوان پيشگام در جهت دستيابي به عنوان "بيمارستان دوستدار ايمني بيمار" تلاش مي نمايد ، ارزش گذاري و فرهنگ سازي جهت رعايت اصول بهداشت دست ها و معطوف نمودن توجه كاركنان به اين موضوع مي تواند يكي از اقدامات مهم در اين زمينه باشد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار امضای تعهدنامه رعایت بهداشت دست توسط کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)