مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

همزمان با 4 شهريور ماه، روز كارمند، از كاركنان واحدهاي اداري و پشتيباني مركز آموزشي درماني الزهرا (س) تقدير شد.

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) روز سه شنبه چهارم شهريور ماه، دكتر عباسي معاون درمان مركز با حضور در دفتر معاون پشتيباني  و توسعه، هفته دولت و روز كارمند را به دكتر سهرابي تبريك گفت. در ادامه دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه به اتفاق حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي ديگر از مسئولين با حضور در معاونت هاي پشتيباني و توسعه، درمان، آموزشي، پژوهشي و مديريت خدمات اداري و حرفه اي، مديريت منابع انساني و رفتاري، اداره حراست و انتظامات، اداره تداركات و امور انبارها، واحد نظارت برخدمات عمومی، واحد دبيرخانه، واحد CSSD، واحد گفتاردرماني و شنوايي شناسي، واحد تغذيه، واحد لندري و واحد سمعي بصري ضمن تبريك هفته دولت و روز كارمند، با اهداي گل و شيريني و كارت هديه، از زحمات اين عزيزان قدرداني نمودند.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت روز كارمند در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)