مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

به مناسبت پنجم شهريور ماه، روز بزرگداشت محمدبن زكرياي رازي و روز داروسازي، از خدمات كاركنان گروه مراقبت هاي دارويي مركزآموزشي درماني الزهرا (س)، تقدير شد.

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، روز چهارشنبه پنجم شهريور ماه، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه به اتفاق حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، مدیر منابع مالي و حسابداري مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي از مسئولين، با حضور در دفتر گروه مراقبت هاي دارويي، ضمن تبريك روز داروسازي به دكتر حيدري رييس گروه مراقبت هاي دارويي، دكتر كريم نژاد مسئول فني و ديگركاركنان داروخانه مركز، با اهداي كارت هديه از خدمات اين عزيزان قدرداني نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت روز داروسازي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)