مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور دکتر عباسی معاون درمان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي فرهود بنی عباس، حسین انصاری، فاطمه ابراهیمی و حلیمه جعفرپور، چهار نفر از كاركنان مركز، روز دوشنبه هفدهم آبان ماه، با حضور دکتر عباسی معاون درمان، زارعی سرپرست مدیریت خدمات پرستاری، موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي ديگر از مسئولين مركز برگزار گرديد. در اين مراسم ضمن بیان اهمیت خدمت در عرصه سلامت، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از سي سال خدمات عزیزان بازنشسته قدرداني شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت مقام بازنشستگي چهار نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)