مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

گراميداشت مقام بازنشستگي سرپرستار بخش جراحی عروق مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 گراميداشت مقام بازنشستگي سرپرستار بخش جراحی عروق

مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي سرپرستار بخش جراحی عروق مركز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور دکتر سهرابی معاون پشتیبانی و توسعه مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي نسرین محمدی سرپرستار بخش جراحی عروق، روز پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه، با حضور دکتر سهرابی معاون پشتیبانی و توسعه، زارعی سرپرست مدیریت خدمات پرستاری، موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي از سوپروایزرها و سرپرستاران مركز برگزار گرديد. در اين مراسم ضمن بیان اهمیت خدمت در عرصه سلامت و جایگاه والای پرستاری، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از سي سال خدمات این عزیز بازنشسته قدرداني شد.

 

 

9
8
6
4
2

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت مقام بازنشستگي سرپرستار بخش جراحی عروق مركز آموزشي درماني الزهرا (س)