در خجسته ميلاد حضرت زينب (س) و روز پرستار، از مدافعان سلامت در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) تجليل شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت خجسته ميلاد حضرت زينب (س) و روز پرستار، دكتر رضواني مدير عامل به اتفاق دكتر عباسی معاون درمان، دكتر سهرابی معاون پشتيباني و توسعه، مدير خدمات آموزشي، مدير خدمات پرستاري، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، سرپرست اداره خدمات پشتیبانی و ديگر مسئولين مركز، صبح روز یکشنبه 30 آذرماه با حضور در دفتر مدير خدمات پرستاري و كليه بخش ها ي بستري و اورژانس، ضمن قدرداني از تلاش های بی شائبه  پرستاران و دیگر مدافعان سلامت در مبارزه با ویروس منحوس کرونا، با اهداي گل و شيريني وكارت هديه، روز پرستار را به اين عزيزان تبريك و تهنيت گفتند. شايان ذكر است بيش از 1500 نفر پرستار، بهيار، كمك بهيار، كاردان اطاق عمل و كاردان بيهوشي در اين مركز مشغول بكار مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت روز پرستار در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)