برگزاري استعلام عمومي اجاره محل تاكسي تلفني

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري استعلام عمومي اجاره محل تاكسي تلفني