آموزش همگانی پیشگیری ازسکته مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دفترآموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) به مناسبت هفته استروک اقدام به آموزش مراجعه کنندگان در مورد سکته مغزی نمود

بنا بر این گزارش دفتر آموزش سلامت 26 آبان لغایت دوم آذر ماه علاوه بر اندازه گیری فشارخون مراجعین اقدام به آموزش پیشگیری از سکته مغزی ، زمان طلایی برای انجام اقدامات درمانی سکته مغزی و نیز اقدامات بعد از سکته مغزی نمودند.شایان ذکر است سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در ایران و مهمترین عامل از کارافتادگی بیماران می باشد و مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) یکی از چهارده مرکز تجهیز شده برای درمان سکته مغزی در استان اصفهان است.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار آموزش همگانی پیشگیری ازسکته مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)