برگزاری انتخابات هیأت مدیره خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س)

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) برگزار شد

 بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) جلسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) با حضور 70 نفر از خیرین و جمعی از مسئولین مرکز روز یکشنبه سوم آذر تشکیل و چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره برگزار شد. شایان ذکر است پس از رای گیری 15 نفر از اعضا به عنوان هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری انتخابات هیأت مدیره خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س)