ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه جراحی و اتاق عمل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

همزمان با اولین روز از هفته پژوهش آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه جراحی، اتاق عمل و مراقبت های آن با مشارکت اعضای هیات علمی و پرستاران محقق در اتاق عمل الکتیو مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ارائه گردید

این برنامه با هدف آشنایی کارکنان با آخرین دستاوردهای علمی و عملیاتی نمودن پژوهش ها در حوزه اتاق عمل روز شنبه 23 آذر ماه با مشارکت دانشکده پرستاری و مامایی و با حضور بیش از 40 نفر از پرستاران و تکنسین های اتاق عمل این مرکز برگزار شد . شایان ذکر است همزمان با آغاز هفته پژوهش نمايشگاه پوسترهای حاوی خلاصه تحقیقات کاربردی در محیط های بالینی با هدف آشنایی کارکنان با آخرین دستاوردهای پژوهشی در اين مركز برگزار گرديد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه جراحی و اتاق عمل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)