مراسم گراميداشت بازنشستگي و قدردانی از سال ها خدمات صادقانه خانم پروانه رفسنجاني سوپروايزر نوزادان مركز، صبح روز دوشنبه ششم مرداد ماه، در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت بازنشستگي و قدردانی از سال ها خدمات صادقانه خانم پروانه رفسنجاني سوپروايزر نوزادان مركز، صبح روز دوشنبه ششم مرداد ماه، با حضور زارعي مدير خدمات پرستاری ومراقبتی، موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، جمعي از سوپروايزرها و پرسنل بخش هاي داخلي، جراحي و NICU نوزادان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، برگزار شد. در اين  مراسم، مدير خدمات پرستاری ومراقبتی در سخنانی برگزاری اين جلسه را تجليل و تكريم همکاری دانست که عمر گران‌بهای خود را صرف خدمت به مردم در عرصه بهداشت و درمان كرده است. در ادامه با اهداي لوح تقدير و هدايايي از خدمات پروانه رفسنجاني سوپروايزر نوزادان مركز قدرداني شد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت بازنشستگي خانم پروانه رفسنجاني سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا(س)