حجت الاسلام و المسلمين سعيد سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراتب تسليت و قدردانی مسئولين را  به خانواده ايثارگر شادروان احسان کريمی ابلاغ كرد.

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، در پي مرگ مغزي احسان کريمی و رضايت خانواده ايشان با اهداي اعضاي نامبرده به بيماران در ليست انتظار پيوند، حجت الاسلام و المسلمين سعيد سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر مركز آموزشي درماني الزهرا(س)،  به نمايندگي از حجت الاسلام والمسلمين خوش نويسان مسئول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری، دكتر طاهره چنگيز رييس دانشگاه و دكتر بهنام صانعي رييس اداره پيوند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز دوشنبه سيزدهم مردادماه ضمن حضور در مراسم گراميداشت آن مرحوم، مراتب تسليت و قدردانی مسئولين را  به خانواده ايثارگر شادروان احسان کريمی ابلاغ كرد. شايان ذكر است در راستای ترويج فرهنگ اهداي عضو، تعداد 400  عدد پمفلت آشنايي با مرگ مغزی و اهداي عضو در اين مراسم توزيع شد.

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار ابلاغ مراتب قدردانی و تسليت مسئولين دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خانواده ايثارگر مرگ مغزی مرحوم احسان كريمي