به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت هفته جهاني ترویج تغذیه با شير مادر و با توجه به شعار امسال: «سياره اي سالم با حمايت از تغذيه با شير مادر»، جمعی از مسئولین اين هفته را گرامي داشتند.

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت هفته جهاني ترویج تغذیه با شير مادر و با توجه به شعار امسال: «سياره اي سالم با حمايت از تغذيه با شير مادر»، دكتر سالكي مدير آموزشي به اتفاق حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، محسن موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، قانع مسئول واحد آموزش سلامت، تن ساز سوپروايزر آموزشي، توانا رابط آموزش شيردهي، پيرنيا سوپروايزر و سرپرستاران بلوك زايمان مركز با حضور در واحد كلينيك شيردهي و بخش هاي نوزادان، با توزيع بسته هاي پمفلت آموزشي وپذيرايي به والدين نوزادان اين هفته را گرامي داشتند.  نمايش فيلم هاي آموزشي و نصب پوسترهاي آموزشي از ديگر اقدامات در اين هفته بود.

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گرامیداشت هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)