مراسم تكريم رئيس بخشهاي مراقبت هاي ويژه و معرفي مدير درمان، برگزار شد.

 

 

بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم تكريم و معارفه مدیر درمان مرکز، روز چهارشنبه 10 دی ماه 99 با حضور دکتر مجید رضوانی مدیرعامل، دکتر سعید عباسی معاون درمان، مدیر خدمات آموزشی، مدير خدمات پرستاري،  مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعی از سوپروايزرها و مسئولين مرکز در سالن جلسات حوزه ریاست برگزارگرديد. در اين مراسم دکتر رضوانی ضمن معرفی دکتر مهدی نصر از اعضای هیئت علمی گروه طب اورژانس به عنوان مدیر درمان، با اهدای لوح سپاس از خدمات دکتر مهدی کاظمی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر نمود. در ادامه از مديريت مدبرانه، مساعي متعهدانه و تلاش هاي بزرگوارانه دکتر سعید عباسی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی در طول خدمت به عنوان رییس بخش های مراقبت های ویژه مرکز قدردانی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مراسم تكريم و معارفه مدیر درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)