مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي هفت نفر از كاركنان مركز، روز شنبه
بیست و چهارم مهرماه، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، برگزار شد.  

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي هفت نفر از كاركنان مركز شامل فریبا نکویی، عباسعلی صادقیان، حسن ناظمی، مصطفی باقری، براتعلی عسگری، صادق امینی و امیرحسین احمدی، صبح روز شنبه بيست و چهارم مهرماه، با حضور دکتر رضوانی مدیر عامل، دکتر عباسی معاون درمان، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، دکتر سالکی مدیر خدمات آموزشی، دکتر شاهمرادی رییس گروه پوست، سرپرست مدیریت خدمات پرستاری، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي ديگر از مسئولين مركز برگزار گرديد. در اين مراسم با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از  سي سال خدمات عزیزان بازنشسته قدرداني شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار گراميداشت مقام بازنشستگي هفت نفر از كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)