مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

برنامه کارگاه توانمندسازی كارشناسان جهت آموزش سلامت به بیمار

 

1- کارگاه اصول و روشهای آموزش به بیمار

- تاريخچه و فعاليت هاي دفتر آموزش سلامت و پروژه

- ارتباط بهداشتي.درماني در آموزش سلامت

- رسانه ها در آموزش به بيمار

- روش ها در آموزش به بيمار

- ارزشيابي آموزش سلامت

-فرم خام پمفلت ودفترچه آموزش به بيمار فایل word

- سبك زندگي سالم

- راهنمای تهیه کنندگان رسانه های آموزشی نوشتاری (پمفلت و کتابچه)

برنامه ريزي آموزشي و طراحي برنامه درسي

- نيازسنجي آموزش به بيمار

 

2- کارگاه آموزش به افراد مبتلا به دیابت

- آموزش خود مديريتي در ديابت

- اهمیت و شناخت دیابت

- تغذیه دیابت

- آموزش تزریق انسولین2

 

3- کارگاه آموزش به افراد مبتلا به مشکلات قلبی

- آموزش افراد مبتلا به ايسكمي

- نارسايي قلبي

 

4- کارگاه آموزش به افراد با مشکلات کلیوی

- آموزش به افراد با مشکلات كليوي مزمن

- نارسايي كليه در ديابت

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش سلامت کارگاه توانمندسازی كارشناسان جهت آموزش بیمار