مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

مطالب اختصاصی

 

 تقويم هاي آموزش

**********************************

جزوات آموزشی کلاس های سال 95

آموزش کاربری پمپ سرنگ sp500

آموزش کاربردی پمپ سرنگ OT-701

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک

الکتروشوک

تفسیر گازهای خون شریانی ABG

 آسم

بیماری مزمن انسدادی ریه COPD

آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام

اورژانس های قلبی عروقی

تعادل آب و الکترولیت ها, اختلالات, درمان ها و مراقبت های پرستاری

آنفولانزای خوکی H1N1

ادم حاد ریه

مانیتورینگ توسط پالس اکسیمتری

اصول مراقبت در بيماري هاي داخلي جراحي 3

**********************************

 

تقويم آموزش هاي درون بخشي بخش هاي باليني 95

تقويم آموزشي شش ماهه اول 1395

تقويم آموزشي شش ماهه دوم 1394

تقويم آموزشي سال 1394

 تقويم جلسات رابطين آموزشي 1394

تقويم آموزشي بخش هاي باليني و اداري 1393

تقویم آموزشی 1390

 

مطالب آموزشي  

 مطالب اختصاصی

 الزامات شغلي در اعتباربخشي 1394

 نمونه سوالات آزمون الزامات شغلي در اعتباربخشي 

 بسته آزمون الزامات اعتباربخشی در سال 1392

 شاخص هاي عملكرد آموزشي مركز  سال 1390

اكسيژن تراپي

محاسبات دارويي

مراقبت نوين از انواع زخم

بسته آموزشي خطاهاي دارويي

بسته آموزشي سپاس 94

مستندات پرستاري

محاسبات دارويي

خطاي پرستاري  

مستندسازي گزارشات پرستاري

استاندارد نمونه گيري

قانون  

رضايت -برائت  

حفاظت فردي  

احيا قلب و ريه  

آسیستول

احیای اولیه

احیای پیشرفته

احیای نوزاد

پرستار در برابر قانون

حاکمیت بالینی

داروهای احیا

روش نمونه گیری استاندارد

گزارش نویسی

پایداری داروها

راهنمای بالینی پرستاری 1

راهنمای بالینی پرستاری 2

راهنمای بالینی پرستاری 3

راهنمای بالینی پرستاری 4

راهنمای بالینی پرستاری 5

آريتمي هاي دهليزي

آريتمي هاي بطني

اخلاق پرستاري

شوك

اصول گزارش نويسي پرستاري

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش آموزش پرسنل مطالب آموزشی پرستاران